Työvoimaa Virosta

Työvoimaa Virosta - Virolaiset työntekijät ovat ahkeria ja heillä on korkea työmotivaatio. Suomi on heille hyvin mieleinen kohdemaa, liikkuvuus lahden yli on helppoa ja monet virolaiset puhuvat tai ymmärtävät suomea jollain tasolla. Moni työntekijä on myös ollut töissä Suomessa aiemminkin. Työvoimaa Virosta – vaivaton ja kestävä työvoimaratkaisu.

Korkeatasoista osaamista ja työmotivaatiota

Virosta tulevat työntekijät ovat tottuneet tekemään töitä käsillään – ammattiosaaminen ja kädentaidot ovat korkealla tasolla. Työntekijämme työskentelevät usein ammattitehtävissä teollisuuden eri aloilla, kuten metalli- tai elintarviketeollisuuden yrityksissä.

Ulkomaisen työvoiman työmotivaatio on usein suomalaisia työntekijöitä paremmalla tasolla. He tulevat Suomeen nimeen omaan tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa, joten myöskään ylityöt eivät ulkomaista työvoimaa pelota. Teemme heidän kanssaan ylitöistä normaalisti niin sanotun tuntitunnista-sopimuksen. Myös heidän sairaspoissaolonsa ovat selkeästi suomalaisia työntekijöitä vähäisemmät.

Olemme erikoistuneet vuokraamaan työvoimaa pienille paikkakunnille

Pienille paikkakunnille on nykyään usein vaikea saada ammattitaitoista työvoimaa. Vanhempi sukupolvi on jäänyt eläkkeelle ja nuoremmat suuntaavat opiskelujen ja töiden perässä suurempiin kasvukeskuksiin. Virosta ja muualta EU-alueelta tulevat työntekijät ovat valmiita muuttamaan myös pienemmille ja syrjäisemmille paikkakunnille. Kun he ovat päättäneet lähteä kotimaastaan, on heille käytännössä sama missä he tulevat työskentelemään. Ulkomainen työvoima onkin erinomainen ratkaisu pienten paikkakuntien työvoimapulaan.

Teemme EU-kansalaisten työllistämisestä helppoa

EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuuden ansiosta yrityksesi voi hankki työvoimaa Virosta - me taas pidämme huolen siitä, että työvoiman hankkiminen on helppoa ja vaivatonta. 

Kipinä Oy hoitaa puolestanne kaikki vaadittavat viranomaisilmoitukset ja paperiasiat: työntekijät rekisteröidään työsuhteen alussa Maahanmuuttovirastossa Migrissä, heille hankitaan suomalainen verokortti ja heidän suomalainen osoitteensa ilmoitetaan maistraattiin. Avustamme työntekijöitä kaikissa käytännön asioissa, kuten asunnon, auton, lupien ja työkorttien hankinnassa, veroilmoituksen teossa ja KELA asioissa. Työsuhteen päätyttyä hoidamme asunto-, vesi-, sähkö- ja liittymäsopimusten purkamiset sekä tarvittavat matkajärjestelyt.

Työvoimaa Virosta ja muualta EU:n alueelta

Välitämme työvoimaa Viron lisäksi myös muualta EU:n alueelta, kuten Puolasta, Slovakiasta, Ukrainasta ja Unkarista. Kaikki työntekijämme kuuluvat suomalaisen vakuutusturvan sekä työterveyshuollon piiriin ja työskentelevät Suomessa laillisesti.

Suomeen tulevilla työntekijöillä on useimmiten riittävä englannin kielen taito ja Virosta tulevat työntekijät myös osaavat tai ymmärtävät suomea usein välttävästi. Tarjoamme tarvittaessa myös tulkkipalveluita viroksi, puolaksi ja unkariksi.

EU-maasta tuleva ammatti-ihminen on parhaimmillaan laadukas ja pitkäaikainen ratkaisu työllistävälle yritykselle: työsuhteet kestävät yleensä muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin.

Työvoimaa Virosta – kiinnostuitko?
Ota yhteyttä >>
Ulkomaisen työvoiman vuokraus >>