Part 4: Kipinä as Artekno's partner in staffing and recruiting foreign workforce - Partea a-IV-a: Kipinä în calitate de partener al Artekno pentru furnizare de personal și recrutare a forței de muncă din străinătate

Kuva4

Cooperation with Artekno Oy lasts since the establishment of Kipinä and will continue. Artekno Oy's product range extends from various technical reinforced plastic, foam and polyurethane products to food packaging and container parts. Over the years, Artekno has hired many employees through Kipinä, most of whom have continued their employment directly with Artekno and moved permanently to live and work in Finland.

This co-operation is a great example of how foreign labor can bring workforce to smaller towns and provide skills that are no longer taught in Finland, or the number of courses is not enough to meet the demand for labor.

Simultaneously, new residents move to those small towns, which revive life in the area and increase the demand for services. Kipinä handles search for employees, hiring formalities, travel arrangements and formalities and documents required for employment. Kipinä also rents and furnishes apartments for employees and at the same time subsidizing employees’ housing costs.

-

Cooperarea cu Artekno Oy durează de la înființarea firmei Kipinä și va continua să existe. Gama de produse Artekno Oy se extinde de la diverse produse tehnice armate din plastic, spumă și poliuretan până la ambalaje alimentare și piese de recipient. De-a lungul anilor, Artekno a angajat mulți lucrători prin Kipinä, cei mai mulți dintre ei continuându-și munca direct cu Artekno și mutându-se permanent pentru a trăi și a lucra în Finlanda.

 Această cooperare este un exemplu excelent despre modul în care forța de muncă străină poate aduce forță de muncă în orașe mai mici și oferă aptitudini care nu mai sunt predate în Finlanda sau numărul de cursuri nu este suficient pentru a satisface cererea de forță de muncă.

 În același timp, noii rezidenți se mută în acele orașe mici, trezind la viață activitatea în zonă și crescând cererea de servicii. Kipinä se ocupă de căutarea de noi angajați, formalitățile de angajare, modalitățile de călătorie și formalitățile și documentele necesare pentru angajare. De asemenea, Kipinä închiriază și mobilează apartamente pentru angajați și subvenționează, în același timp, cheltuielile legate de locuințele angajaților.