Część 4: Kipinä partnerem Artekno w pośrednictwie pracy i rekrutacji pracowników z zagranicy

Kuva4

Współpraca z firmą Artekno Oy trwa od momentu powstania Kipiny. Asortyment produktów Artekno Oy obejmuje między innymi produkty z polimerów wzmocnionych włóknami, pianek poliuretanowych i poliuretanu oraz opakowania do żywności i części do opakowań. Na przestrzeni lat Artekno zatrudniało wielu pracowników z zagranicy przez Kipinę. Większość z nich przeszła bezpośrednio do firmy Artekno i na stałe mieszka i pracuje w Finlandii.

Ta współpraca jest doskonałym przykładem tego, jak przy pomocy siła roboczej z zagraniczy można pozyskać pracowników do mniejszych miejscowości. Z ludźmi przychodzą tym samym umiejętności i zawody, które w Finlandii nie są praktykowane, lub dla których ilość szkoleń nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na siłę roboczą.

Jednocześnie napływ nowych mieszkańców do tych mniejszych miejscowości ożywia życie w okolicy i zwiększy popyt na usługi. Kipinä zajmuje się rekrutacją pracowników, formalnościami związanymi z zatrudnieniem i organizacją podróży oraz dokumentami wymaganymi do zatrudnienia. Kipinä zajmuje się również wymajmem mieszkań dla pracowników, wyposaża je oraz dofinansowuje koszty mieszkaniowe dla pracowników.