Časť 4: Kipinä ako partner spoločnosti Artekno pri nábore a prenajímaní zahraničných pracovníkov - Част 4: Кипина като партньор на Артекно в набирането на персонал и работна ръка от чужбина

Kuva4

Spolupráca s Artekno Oy trvá od založenia spoločnosti Kipinä a bude pokračovať. Sortiment výrobkov spoločnosti Artekno Oy obsahuje cez rôzne technicky vystužené plastové, penové a polyuretánové výrobky až po obaly potravín a časti kontajnerov. V priebehu rokov si firma Artekno prenajala mnoho zamestnancov prostredníctvom spoločnosti Kipinä, z ktorých väčšina pokračovala v zamestnaní priamo v spoločnosti Artekno a natrvalo sa presťahovala do Fínska, aby tu žila a pracovala.

Táto spolupráca je vynikajúcim príkladom toho, ako môžu zahraniční zamestnanci priniesť pracovnú silu do menších miest a poskytnúť zručnosti, ktoré sa už vo Fínsku nevyučujú, alebo počet absolventov nestačí na uspokojenie dopytu po pracovnej sile.

Zároveň sa noví obyvatelia sťahujú do tých malých miest, ktoré ich oživujú a tak zvyšujú dopyt po službách. Kipinä sa zaoberá hľadaním zamestnancov, formalitami ohľadom ich prenájmu, zabezpečením ich cestovania a formalitami či dokladmi potrebnými pre zamestnanie. Kipinä tiež prenajíma a vybavuje byty pre zamestnancov a taktiež dotuje náklady na bývanie zamestnancov.

-

Сътрудничеството с Артекно Ою датира от създаването на Кипина и ще продължи. Продуктовата гама на Артекно Ою се простира от различни изделия от технически подсилена пластмаса, пяна и полиуретан до опаковки за храни и части за контейнери. През годините Артекно е наел много служители чрез Кипина, повечето от които продължават работата си директно към Артекно и са се преместили да живеят и работят във Финландия за постоянно.

 Това сътрудничество е чудесен пример за това как чуждестранната работна сила може да доведе работна ръка в по-малките градове и да предостави умения, които вече не се преподават във Финландия, или броят на курсовете не е достатъчен, за да се отговори на търсенето на трудовия пазар.

 Едновременно с това новите жители се местят в онези малки градове, като съживяват района и увеличават търсенето на услуги. Кипина се занимава с търсене на служители, формалности по наемането, организира пътуването, формалности и документи, необходими за назначаване. Кипина също така наема и обзавежда апартаменти за служителите и в същото време субсидира жилищните им разходи.