Časť 5: Prepáč Dimi! - Част 5: Съжаляваме Дими!

Kuva5

Relokačný tím Kipiny bol poslaný do Punkaharju aby tam pripravil a zariadil apartmány na ubytovanie. Po pricestovaní večer sa stretli s plynule anglicky hovoriacim zamestnancom Kipiny, ktorý im sľúbil, že sa k ním pripojí ráno ako tlmočník pri preberaní kľúčov. K skupine sa ráno pripojil ďalší zamestnanec, a bolo plánované že bude pomáhať s prenášaním nábytku a následne príde do Tampere spolu s relokačným tímom. Práce sa začali podľa zadaných inštrukcií, v ktorých boli tiež zapísané mená zamestnancov. Pomocník nehovoril po Fínsky ani po Anglicky, ale za pomoci gestikulácie a oslovovaním muža jeho menom išla práca dobre a bola skoro hotová. 

Z nejakého zvláštneho dôvodu sa však stalo, že meno zamestnanca bolo popletené zvyčajne bezchybnými členmi relokačného tímu.

Po dlhej spiatočnej ceste, pomocník bol odvezený do hotela v Tampere, odkiaľ mal ráno pokračovať v jeho ceste do Helsinki-Vantaa. Relokačný tím sa chcel uistiť, že pri check-in v hoteli prebehne všetko v poriadku, a až vtedy vysvitlo, že ho počas celej operácie oslovovali nesprávnym menom.

Prepáč Dimi! 😀

-

Екипът на Кипина за преместване тръгна към Пункахарю, за да пренареди помещения за настаняване и обзаведе апартаменти там. След като пристигнаха вечерта, те се срещнаха с перфектно говорещия английски служител на Кипина, който обеща да се присъедини към тях сутринта като преводач при предаването на ключовете от апартамента. Друг служител също се присъедини към групата сутринта, тъй като беше планирано, че той ще помогне при пренасянето на мебелите и екипа за преместване ще го закара на връщане до Тампере.Работата започна в съответствие с дадените инструкции, където имената на служителите също бяха посочени. Помощникът не говореше нито фински нито английски, но с помощта на жестове и обръщайки се към мъжа по име работата вървеше добре и скоро бе свършена.

По някаква странна причина обаче стана така, че имената на служителите бяха объркани от обикновено безупречния екип.

След дълго пътуване обратно, помощникът беше закаран до хотел в Тампере, откъдето сутринта да продължи пътуването си до Хелзинки-Ванта. При настаняването в хотела екипът искаше все пак да се увери, че всичко е наред и едва в този момент стана ясно, че служителят е бил назоваван с напълно грешно име по време на цялата операция.

Съжаляваме Дими! 😀