Part 6. CNC Machinist and Sales Manager, Jukka’s story - Partea a-VI-a. Mașinist CNC și director de vânzări, povestea lui Jukka

Kuva 6

Autumn at Kipinä begins with high spirits. Jukka Mäkinen has joined as Kipinä's sales manager. Jukka is from Vaasa and lives with his stepfamily in a house in Purola, Vaasa. The family consist of the wife and six children, so there is plenty of hustle and bustle, but the family man fully enjoys it.

Jukka fits the bill for Kipinä. After all, this man has professional training from CNC machining and work experience, among others, from ABB and Wärtsilä. He has worked in the metal industry both as a machinist and as a sales manager. Certainly, he finds his former professional experiences to be of great advantage in his new role.

- In any case, it is quite convenient when you can immediately find a common language with the customer. Talks about welding grades or material requirements then go smoothly. At time, I have sold punches and molds to plastics manufacturing customers, so I am also familiar with this industry, says Jukka.

Jukka's experience is not limited to the metal industry. Over the years, he has gained professional experience also from an advertising agency work and telecommunications service operator.

When it comes to labour shortages in the metal industry, the man has something important to say . - It seems that all companies have the same problem. Where can you find a skilled and, above all, experienced workforce? Many companies lose a lot of turnover simply because, due to a lack of labour, backlogs are piled up and customers move their work abroad, Jukka exasperates.

- As it comes to foreign labour, he has only good things to say. - The previous employer had a couple of foreign guys. The men were very professional and really flexible. Even with short notice, the guys were ready to come to work on Saturday. Their motivation and skill were top notch, Jukka says.

Everyone now talks about korona. Kipinä’s precautions against the corona receive unreserved approval from Jukka. - Employees are always tested at the customer's request and a two-week quarantine ensures that there are no corona transmissions through workforce provided by Kipinä, Jukka points out.

Welcome to Kipinä Jukka!

-

Toamna la Kipinä începe cu spirite înalte. Jukka Mäkinen s-a alăturat echipei ca director de vânzări al Kipinä. Jukka este din Vaasa și locuiește cu familia sa într-o casă din Purola, Vaasa. Familia este formată din soție și șase copii, deci există o mulțime de agitație, dar omul de familie se bucură din plin.

Jukka este potrivit pentru Kipinä. La urma urmei, acest om are pregătire profesională în prelucrarea CNC și experiență de lucru, printre altele, de la ABB și Wärtsilä. A lucrat în industria metalelor atât ca mașinist cât și ca manager de vânzări. Cu siguranță consideră că fostele sale experiențe profesionale sunt de mare avantaj în noul său rol.

- În orice caz, este destul de convenabil când poți găsi imediat un limbaj comun cu clientul. Discuțiile despre calitatea sudurii sau cerințele legate de material se desfășoară fără probleme. La un moment dat, am vândut componente pentru mașini de alezat și matrițe clienților producători de materiale plastice, așa că sunt familiarizat și cu această industrie, spune Jukka.

Experiența lui Jukka nu se limitează la industria metalelor. De-a lungul anilor, a câștigat experiență profesională și din munca în cadrul unei agenții de publicitate și în cadrul unui operator de servicii de telecomunicații.

Când vine vorba de lipsa forței de muncă în industria metalelor, omul are ceva important de spus. - Se pare că toate companiile au aceeași problemă. Unde poți găsi forță de muncă cu calificare și, mai presus de toate, cu experiență? Multe companii pierd mult din cifra de afaceri pur și simplu pentru că, din cauza lipsei forței de muncă, se acumulează comenzi nerezolvate și clienții își mută munca în străinătate, Jukka se îndoiește.

- În ceea ce privește forța de muncă străină, el are doar lucruri bune de spus. - Anteriorul angajator avea câțiva oameni din străinătate. Bărbații erau foarte profesioniști și foarte flexibili. Chiar și cu un preaviz scurt, băieții erau gata să vină la muncă sâmbăta. Motivația și abilitatea lor au fost de primă clasă, spune Jukka.

Toată lumea vorbește acum despre virusul corona. Precauțiile Kipinä împotriva coronavirusului primesc aprobarea fără reținere din partea lui Jukka. - Angajații sunt întotdeauna testați la cererea clientului și o carantină de două săptămâni asigură că nu există transmiteri de coronavirus prin forța de muncă furnizată de Kipinä, subliniază Jukka.

Bine ați venit la Kipinä Jukka!

Jukka