Časť 6. CNC Obrábač a Obchodný manažér, Príbeh Jukku - Част 6. ЦПУ Машинист и Мениджър продажби, историята на Юкка

Kuva 6

Jeseň sa v Kipine začína dobrou náladou. Na pozíciu obchodného manažéra v spoločnosti Kipinä nastúpil Jukka Mäkinen. Jukka pochádza z Vaasy a žije so svojou rodinou v dome v Purole vo Vaase. Rodina pozostáva z manželky a šiestich detí, takže zažívajú veľa zhonu, ale rodinne založený muž si to naplno užíva.

Jukka výborne pasuje do konceptu Kipinä. Tento človek má koniec koncov odborné školenie v oblasti CNC obrábania a tiež takéto pracovné skúsenosti, medzi inými aj v spoločností ABB a Wärtsilä. Pracoval v kovospracujúcom priemysle ako strojár aj ako obchodný manažér. Svoje predchádzajúce profesionálne skúsenosti určite považuje za veľkú výhodu vo svojej novej funkcii.

- V každom prípade je celkom pohodlné, keď so zákazníkom okamžite nájdete spoločný jazyk. Rozhovory o stupňoch zvárania alebo požiadavkách na materiál potom prebiehajú hladko. V tom čase som predával razníky a formy zákazníkom vyrábajúcim plasty, takže som s týmto odvetvím tiež dobre oboznámený, hovorí Jukka.

Jukkove skúsenosti nie sú obmedzené iba na kovopriemysel. V priebehu rokov získal profesionálne skúsenosti aj ako pracovník reklamnej agentúry a telekomunikačných služieb.

Pokiaľ ide o nedostatok pracovnej sily v kovospracujúcom priemysle, tento muž musí povedať niečo dôležité. - Zdá sa, že všetky spoločnosti majú rovnaký problém. Kde môžu nájsť kvalifikovanú a predovšetkým skúsenú pracovnú silu? Mnoho firiem prichádza o veľký obrat jednoducho preto, že kvôli nedostatku pracovnej sily sa hromadia nevybavené objednávky a zákazníci presúvajú svoju prácu do zahraničia, pochybuje Jukka.

 - Čo sa týka zahraničnej pracovnej sily, tu musí povedať iba dobré veci. - Predchádzajúci zamestnávateľ mal pár zahraničných chlapov. Muži boli veľmi profesionálni a skutočne flexibilní. Chlapi boli aj flexibilne pripravení v sobotu prísť do práce. Ich motivácia a zručnosť boli špičkové, hovorí Jukka.

Všetci teraz hovoria o korone. Jukka bezvýhradne súhlasí s opatreniami Kipiny  proti korone. - Zamestnanci sú vždy testovaní na žiadosť zákazníka a dvojtýždňová karanténa zaručuje, že nedôjde k žiadnemu prenosu korony pracovnou silou, ktorú poskytuje spoločnosť Kipinä, upozorňuje Jukka.

Vitajte v Kipinä Jukka!

-

Есента в Кипина започва с приповдигнато настроение. Юкка Макинен се присъедини към Кипина като Мениджър продажби. Юкка е от Вааса и живее с доведеното си семейство в къща в Пурола, Вааса. Семейството се състои от съпруга и шест деца, така че има голяма суматоха, но семейният човек напълно му се наслаждава.

 Юкка се вписва идеално в Кипина. Все пак наред с други, този човек има професионално обучение за работа с ЦПУ машини, както и опит в АББ и Вартсила. Работил е в металната индустрия и като машинист, и като мениджър продажби. Разбира се, той намира предишния си професионален опит за голямо предимство в новата си роля.

 - Във всеки случай е доста удобно, когато можете веднага да намерите общ език с клиента. Тогава разговорите за класовете за заваряване или изискванията към материала вървят гладко. Навремето продавах щанци и форми на клиенти произвеждащи пластмаси, така че с тази индустрия също съм запознат, казва Юкка.

 Опитът на Юкка не се ограничава до металната индустрия. През годините той е натрупал професионален опит и от работата в рекламна агенция и като оператор на телекомуникационни услуги.

 Що се отнася до недостига на работна ръка в металната индустрия, човекът има нещо важно да каже. - Изглежда, че всички компании имат един и същ проблем. Къде можете да намерите квалифицирана и преди всичко опитна работна сила? Доста компании губят много оборот, просто защото поради липса на работна ръка се натрупват изоставания и клиентите преместват работата си в чужбина, подозира Юкка.

 - Що се отнася до чуждестранната работна ръка, той има само хубави неща да каже. - Предишният работодател имаше няколко чуждестранни момчета. Те бяха добри професионалисти и наистина гъвкави. Дори късно уведомени, момчетата бяха готови да дойдат на работа в събота. Мотивацията и уменията им бяха отлични, казва Юкка.

 Сега всички говорят за корона. Предпазните мерки на Кипина срещу корона-вируса получават безрезервно одобрение от Юкка. - Служителите винаги се тестват по желание на клиента и двуседмичната карантина гарантира, че няма предаване на корона-вирус чрез работна сила, предоставена от Кипина, посочва Юкка.

 Добре дошъл в Кипина, Юкка!

Jukka