Part 9: Already years in Finland / Waldek - Partea 9: De mulți ani în Finlanda / Waldek

My adventure with Finland and work for Kipinä started over a dozen years ago, but let us start from the beginning.

I was coming home from work after late night shift. On the way I needed to go by a small, murky forest, which I never entered and avoided it, owing to an odd feeling not to go there. Even my grandmother, not knowing why, on every possible occasion reminded not to enter this forest. I only know that during the Second World War someone was murdered there.

It was autumn then, and it was raining a little bit. I was walking again alone home and after about 10 minutes I heard a rustle, then a sound of breaking a branches, which came about 10-15 meters from me. I ignored it, assuming that it was nothing, something misheard. But after a while the breaking of the branches started to sound more like steps of a person, who initially walked then accelerated and started running. My initial thought was that it is some kind of animal. I continued walking, but I was still halfway in the forest. At one point I noticed a dark silhouette in the forest. I didn't see exactly who it was, but the figure was relatively short - like a child. It was hiding behind trees and whispering "Come to me". I got scared and started to run. All the same time I heard it running behind me. I didn't look back anymore, but I had the impression that this thing/ or person is right behind me. I heard its voice louder and louder ... when I ran out of the forest, my heart was pounding like a hammer, I turned around one last time and saw the trees swaying as if in a strong wind, except that there was no wind that night .I ran home.

I couldn't sleep that night. I turned on my computer and I started typing "dark forest, child" in Google. Surprisingly, an advertisement for a job offer in Finland at Kipinä popped out. I sent my CV and the next day I got a call. This is how I ended up in Finland.

-

Aventura mea în Finlanda și munca la Kipinä au început acum câțiva ani, dar să începem cu începutul. Mă întorceam de la serviciu târziu, după o tura de noapte. Pe drum, trebuia să trec printr-o pădure mică și întunecoasă, în care nu am mai intrat niciodată și pe care am evitat-o, din cauza sentimentului ciudat că nu ar fi bine să merg acolo. Chiar și bunica mea, neștiind de ce, cu fiecare ocazie posibilă îmi amintea să nu intru în această pădure. Știu doar că în timpul celui de-al doilea război mondial cineva a fost ucis acolo. Era toamnă atunci și ploua puțin. Mergeam din nou singur spre casă și după aproximativ 10 minute am auzit un foșnet, apoi un sunet de rupere a unor ramuri, care a venit de la aproximativ 10-15 metri de mine. L-am ignorat, presupunând că nu este nimic, că poate n-am auzit bine. Dar după o vreme, după ruperea ramurilor, a început să sune mai mult ca pașii unei persoane, care inițial mergea, apoi a accelerat și a început să alerge. Gândul meu inițial a fost că este un fel de animal. Am continuat să merg dar eram încă la jumătatea drumului prin pădure. La un moment dat am observat o siluetă întunecată în pădure. Nu am văzut exact cine era, dar era relativ de mică statură - ca un copil. Se ascundea în spatele copacilor și șoptea „Vino la mine”. M-am speriat și am început să alerg. În același timp, l-am auzit fugind în spatele meu. Nu m-am mai uitat înapoi dar am avut impresia că acest lucru / sau persoană este chiar în spatele meu. I-am auzit vocea din ce în ce mai tare ... când am ieșit din pădure, inima îmi bătea ca un ciocan, m-am întors o ultimă dată spre padure și am văzut copacii legănându-se ca de la un vânt puternic, doar că nu era vânt în acea noapte. Am fugit acasă. Nu am putut dormi în noaptea aceea. Mi-am pornit computerul și am început să scriu „pădure întunecată, copil” pe Google. În mod surprinzător, a apărut o reclamă pentru o ofertă de muncă la Kipinä în Finlanda. Mi-am trimis CV-ul și a doua zi am primit un telefon. Așa am ajuns în Finlanda.

Kuva9

Jarek:

I came to Finland for the first time in year 2008 – it was a year long subcontract assignment. The work was supposed to be extended but then global economic crisis struck and my work adventure was over. I came back to Finland seven years later, then with direct contract with Kipinä. My choice of the employer was not a coincidence. I came across this company in 2015,during short work assignment. Employees who worked there were happy with cooperation, so I took company’s contact information. After another global crisis struck, I decided it is time to close my business in Poland and look for a job abroad. Unfortunately, the number of financial liabilities remaining after the business ownership did not allow me to develop myself in Poland and I decided to save the situation and move abroad. Contact info for Kipinä paid off and I got job after 3 days from applying. The work turned out to be calm, stable and relatively profitable financially. I have been working in this plant for over 4 years and I am still as satisfied as on my first day, year. After the first year, I decided to move my domicile to Finland. Maybe I am not the business owner, maybe I do not have the same money as I would have in Poland, but I have something that I have never had: free time. Time for family, time for myself, for hobbies. I have a stability that I have never experienced as entrepreneur – busines owner. This is what Finland, Kipinä and LeinoCast guarantees to me.

-

Jarek:

Am venit în Finlanda pentru prima dată în anul 2008 - a fost un proiect de un an, la un subcontractor. Lucrarea trebuia să fie extinsă, dar apoi a izbucnit criza economică globală și aventura mea de muncă s-a încheiat. M-am întors în Finlanda șapte ani mai târziu, cu contract direct cu Kipinä. Alegerea mea de angajator nu a fost o coincidență. Am întâlnit această companie în 2015, în timpul unei scurte misiuni de lucru. Angajații care au lucrat acolo au fost mulțumiți de cooperare, așa că am luat informațiile de contact ale companiei. După o nouă criză globală, am decis că este timpul să-mi închid afacerea în Polonia și să caut un loc de muncă în străinătate. Din păcate, numărul de datorii financiare rămase după deținerea afacerii nu mi-a permis să mă dezvolt în Polonia și am decis să salvez situația și să mă mut în străinătate. Informațiile de contact de la Kipinä au dat roade și am primit un loc de muncă după 3 zile de la aplicare. Munca s-a dovedit a fi calmă, stabilă și relativ profitabilă din punct de vedere financiar. Lucrez în această uzină de peste 4 ani și sunt încă la fel de mulțumit ca în prima zi/an. După primul an, am decis să-mi mut domiciliul în Finlanda. Poate că nu mai sunt proprietarul unei afaceri, poate că nu am aceiași bani pe care i-aș avea în Polonia, dar am ceva ce nu am avut niciodată: timp liber. Timp pentru familie, timp pentru mine, pentru hobby-uri. Am o stabilitate pe care nu am simțit-o ​​niciodată ca antreprenor - proprietar de afacere. Asta îmi garantează Finlanda, Kipinä și LeinoCast.

Arek:

I believe my story is like many others. It started in 2016. I begun to think of changing something in my life, trying something new. Then came the idea of changing my work. I had enough of working in my home country. Not much joy with an average pay and working your fingers to the bone. And there starts a series of coincidences which messed up my life a bit. At the time, my daughter was born, which motivated me even more for setting abroad. I had no set direction, whether I should go East or West. A friend of mine was working in Finland for Kipinä and helped me to go through recruitment process. I ended up in the same workplace with him, and still work here. Is it worth putting everything to a blind luck? I believe it is.

-

Arek:

Cred că povestea mea este ca multe altele. A început în 2016. Am început să mă gândesc că ar trebui să schimb ceva în viața mea, să încerc ceva nou. Apoi mi-a venit ideea de a-mi schimba locul de muncă. Mă săturasem să lucrez în țara mea natală. Nu era prea multă bucurie cu o plată medie și lucrând până la epuizare. Și așa a început o serie de coincidențe care mi-au încurcat puțin viața. La acea vreme, se năștea fiica mea, ceea ce m-a motivat și mai mult să plec în străinătate. Nu aveam nici o direcție stabilită, că ar trebui să merg spre est sau spre vest. Un prieten de-al meu lucra în Finlanda pentru Kipinä și m-a ajutat să trec prin procesul de recrutare. Am ajuns la același loc de muncă cu el și încă lucrez acolo. Merită să spunem că totul a fost un noroc orb? Cred că este.

 

Angelika & Robert :

We come to Finland by chance. Angelika’s friend was working here before as a seasonal worker in meat industry sector and came to central Finland every year to work through Kipinä.

Now we have been with company few years now. It is a reliable and honest employer. Girls who work in the office (Viola, Paulina, Eliza) are always ready to help. They help us and other employees with all matters related to living and working in Finland.

As it comes to Finland: it is a country of kind people. The reason we decided to settle down in here is stressless life. A lot of space everywhere. Beautiful, immaculate nature, forests full of wild animals and berries. Everyone will find here something to do apart from work. In winter there are great opportunities for winter sports. In the summer, thanks to plenty of lakes, there are countless opportunities for fishing and camping outdoors with daylight lasting almost full twenty-four hours.

-

Angelika & Robert:

Noi am ajuns în Finlanda din întâmplare. O cunoștință a lui Angelika a mai lucrat aici ca lucrător sezonier în sectorul industriei cărnii și venea în fiecare an în centrul Finlandei pentru a lucra prin intermediul Kipinä. Acum lucrăm pentru companie de câțiva ani. Este un angajator de încredere și onest. Fetele care lucrează la birou (Viola, Paulina, Eliza) sunt întotdeauna gata să ajute. Ele ne ajută pe noi și pe ceilalți angajați în toate problemele legate de viața și munca în Finlanda. În ceea ce privește Finlanda: este o țară cu oameni amabili. Motivul pentru care am decis să ne stabilim aici este o viață fără stres. Foarte mult spațiu. Natură frumoasă, imaculată, păduri pline de animale sălbatice și fructe de pădure. Toată lumea va găsi aici ceva de făcut, în afară de muncă. Iarna există oportunități excelente pentru sporturile de iarnă. Vara, datorită existenței multor lacuri, există nenumărate oportunități pentru pescuit și camping în aer liber, cu lumina zilei care durează aproape în întregime douăzeci și patru de ore.