Časť 9: Roky vo Fínsku / Waldek - Част 9: От години във Финландия / Валдек

Moje dobrodružstvo s Fínskom a práca pre Kipinä sa začali pred viac ako tuctom rokov, ale začnime od začiatku.

Prichádzal som z práce po neskorej nočnej zmene. Cestou som potreboval prejsť malým kalným lesom, do ktorého som nikdy predtým kvôli obavám nevstúpil. Aj moja stará mama, nevediac prečo, pri každej možnej príležitosti pripomínala, aby som do tohto lesa nevstupoval. Viem iba, že počas druhej svetovej vojny tam bol niekto zavraždený.

Bola vtedy jeseň a trochu pršalo. Išiel som opäť sám domov a asi po 10 minútach som začul šuchot, potom zvuk lámania konárov, ktorý vyšiel asi 10 - 15 metrov odo mňa. Ignoroval som to, za predpokladu, že sa mi to iba zdalo. Ale po chvíli začalo lámanie konárov znieť skôr ako kroky človeka, ktorý spočiatku kráčal, potom zrýchlil a rozbehol sa. Moja prvotná myšlienka bola, že je to nejaké zviera. Kráčal som ďalej, ale stále som bol v polovici lesa. V jednom okamihu som v lese zbadal tmavú siluetu. Nevidel som presne, o koho ide, ale postava bola pomerne nízka - ako dieťa. Skrývalo sa za stromami a šepkalo „Poď ku mne“. Zľakol som sa a začal utekať. Zároveň som počul, ako beží za mnou. Už som sa nepozeral späť, ale mal som dojem, že táto vec / alebo osoba je hneď za mnou. Počul som jeho hlas čoraz hlasnejšie ... keď som vybehol z lesa, srdce mi búšilo ako kladivo, naposledy som sa otočil a uvidel som, ako sa stromy kývajú ako v silnom vetre, ibaže v ten večer nefúkal vietor. Bežal som domov.

Tú noc som nemohol spať. Zapol som počítač a začal som do vyhľadávača Google písať „dark forest, child“. Prekvapivo vyskočila reklama na pracovnú ponuku vo Fínsku v Kipinä. Poslal som životopis a na druhý deň mi zavolali. Takto som sa ocitol vo Fínsku.

-

Приключението ми с Финландия и работата за Кипина започна преди повече от десетина години, но нека започнем отначало.

Прибирах се от работа след късна нощна смяна. По пътя трябваше да мина край малка, тъмна гора, в която никога не влизах и избягвах, поради някакво странно чувство. Дори баба ми, незнайно защо, при всеки възможен случай ми напомняше да не влизам в тази гора. Знам само, че по време на Втората световна война там е бил убит някой.

Тогава беше есен и валеше. Вървях отново сам към къщи и след около 10 минути чух шумолене, звук от счупване на клони, който дойде на около 10-15 метра от мен. Игнорирах го, предполагайки, че няма нищо и съм чул неправилно. Но след известно време чупенето на клоните започна да звучи по-скоро като стъпки на човек, който първоначално ходеше, после ускори и започна да тича. Първата ми мисъл беше, че това е някакво животно. Продължих да вървя, но все още бях на половината път в гората. По едно време забелязах тъмен силует. Не видях точно кой е, но фигурата беше относително ниска - като дете. Криеше се зад дървета и шепнеше „Ела при мен“. Изплаших се и хукнах да бягам. В същото време го чувах да тича зад мен. Вече не се обръщах назад, но имах чувството, че това нещо / или човек е точно зад мен. Чувах гласа му все по-силно и по-силно ... когато избягах от гората, сърцето ми биеше лудо, обърнах се за последен път и видях дърветата да се люлеят като при силен вятър, освен че нямаше вятър онази нощ. Изтичах у дома.

Тази нощ не можах да заспя. Включих компютъра си и започнах да пиша „тъмна гора, дете“ в Google. Изненадващо изскочи реклама за работа във Финландия от Кипина. Изпратих автобиографията си и на следващия ден получих обаждане. Ето как попаднах във Финландия.

Kuva9

Jarek:

Prvýkrát som do Fínska pricestoval v roku 2008 - išlo o ročný kontrakt. Práce sa mali predĺžiť, ale potom zasiahla globálna hospodárska kríza a moje pracovné dobrodružstvo skončilo. Vrátil som sa do Fínska o sedem rokov neskôr, potom ako som mal priamy kontrakt s Kipinä. Moja voľba zamestnávateľa nebola náhoda. S touto spoločnosťou som sa stretol v roku 2015, počas krátkeho pracovného zaradenia. Zamestnanci, ktorí tam pracovali, boli spokojní so spoluprácou, preto som si vzal kontaktné informácie spoločnosti. Po ďalšej globálnej kríze som sa rozhodol, že je čas ukončiť svoje podnikanie v Poľsku a hľadať si prácu v zahraničí. Počet finančných záväzkov, ktoré mi zostali po podnikaní, mi, bohužiaľ, neumožnil rozvíjať sa v Poľsku a rozhodol som sa zachrániť situáciu a presťahovať sa do zahraničia. Kontaktovanie firmy  Kipinä sa vyplatili a po 3 dňoch od podania žiadosti som sa zamestnal. Ukázalo sa, že práca bola pokojná, stabilná a finančne pomerne výnosná. V tomto závode pracujem už viac ako 4 roky a stále som spokojný ako v prvý deň a rok. Po prvom roku som sa rozhodol presťahovať sa do Fínska. Možno nie som vlastníkom firmy, možno nemám také peniaze, aké by som mal v Poľsku, ale mám niečo, čo som nikdy nemal: voľný čas. Čas na rodinu, čas na seba, na koníčky. Mám stabilitu, ktorú som ako podnikateľ - vlastník firmy nikdy nezažil. To mi garantujú Fínsko, Kipinä a LeinoCast.

-

Ярек:

Дойдох във Финландия за първи път през 2008 г. - това беше едногодишна работа за подизпълнител. Договорът трябваше да бъде удължен, но тогава настъпи глобалната икономическа криза и моето работно приключение приключи. Върнах се във Финландия седем години по-късно с договор директно към Кипина. Изборът ми на работодател не беше случайност. Попаднах на тази фирма през 2015 г., по време на кратко назначение. Служителите, работещи там, бяха доволни от сътрудничеството, затова взех контактите на фирмата. След като настъпи нова глобална криза, реших, че е време да затворя бизнеса си в Полша и да потърся работа в чужбина. За съжаление финансовите задължения на бизнеса ми не ми позволиха да се развивам в Полша и реших да спася положението като се преместя в чужбина. Информацията за връзка с Кипина се отплати и аз си намерих работа 3 дни след кандидатстването. Работата се оказа спокойна, стабилна и относително печеливша във финансово отношение. Работя в този завод повече от 4 години и все още съм толкова доволен, колкото и първия ми ден, година. След първата година реших да преместя местожителството си във Финландия. Може да не съм собственик на бизнес, може да нямам същите пари, каквито бих имал в Полша, но имам нещо, което никога не съм имал: свободно време. Време за семейството, време за себе си, за хобита. Имам стабилност, каквато никога не съм имал като предприемач – собственик на бизнес. Това ми гарантират Финландия, Кипина и Лейнокаст.

Arek:

Verím, že môj príbeh je ako mnoho iných. Udialo sa to v roku 2016. Začal som uvažovať o tom, že niečo v živote zmením, vyskúšam niečo nové. Potom prišla myšlienka zmeniť svoju prácu. Mal som dosť práce vo svojej domovskej krajine. Nebol som spokojný s priemerným platom a prácou až do zodrania prstov  do kosti. A začala sa séria náhod, ktorá trochu zmenila môj život. V tom čase sa mi narodila dcéra, čo ma ešte viac motivovalo k tomu, aby som sa vydal do zahraničia. Nemal som stanovený smer, či by som mal ísť na východ alebo na západ. Jeden môj priateľ pracoval vo Fínsku pre spoločnosť Kipinä a pomohol mi prejsť procesom náboru. Skončil som s ním na rovnakom pracovisku a stále tu pracujem. Stojí za to dať skúsiť šťastie na slepo? Verím tomu, že áno.

-

Арек:

Вярвам, че моята история е като много други. Започна през 2016 г. Започнах да мисля да променя нещо в живота си, опитвайки нещо ново. Тогава дойде идеята да сменя работата си. Стигаше ми работата в родната си страна. Не е много радостно да получаваш средна заплата и да си затрупан с работа. И започна поредица от съвпадения, които объркаха малко живота ми. По това време се роди дъщеря ми, което ме мотивира още повече да се установя в чужбина. Нямах определена посока, дали да отида на изток или на запад. Един мой приятел работеше във Финландия към Кипина и ми помогна да премина през процеса на кандидатстване. Оказах се на едно и също работно място с него и все още работя тук. Заслужава ли си да оставите всичко на късмета? Вярвам, че е така.

 

Angelika & Robert:

Do Fínska sme prišli náhodou. Angelikina priateľka tu predtým pracovala ako sezónna pracovníčka v mäsopriemysle a každý rok prichádzala do stredného Fínska pracovať cez Kipinä.

Teraz sme v spoločnosti už pár rokov. Je to spoľahlivý a čestný zamestnávateľ. Dievčatá, ktoré pracujú v kancelárii (Viola, Paulina, Eliza), sú vždy pripravené pomôcť. Pomáhajú nám a ďalším zamestnancom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa života a práce vo Fínsku.

Pokiaľ ide o Fínsko: je to krajina milých ľudí. Dôvod, prečo sme sa rozhodli usadiť sa tu, je život bez stresu. Všade veľa priestoru. Nádherná, nepoškvrnená príroda, lesy plné divých zvierat a bobúľ. Každý si tu nájde niečo, čo môže robiť po práci. V zime sú tu veľké možnosti zimných športov. V lete vďaka množstvu jazier existuje nespočetné množstvo možností na rybolov a stanovanie v prírode s denným svetlom trvajúcim takmer plných dvadsaťštyri hodín.

-

Анжелика и Робърт:

Дойдохме във Финландия случайно. Приятелка на Анжелика преди е работила тук като сезонен работник в сектора на месопреработвателната промишленост и всяка година идва в централна Финландия за да работи чрез Кипина.

Няколко години вече сме с фирмата. Тя е надежден и честен работодател. Момичетата, които работят в офиса (Виола, Паулина, Елиза) са винаги готови да помогнат. Те помагат на нас и други служители по всички въпроси, свързани с живота и работата във Финландия.

Що се отнася до Финландия: това е страна на мили хора. Причината да решим да се установим тук е животът без стрес. Много пространство навсякъде. Красива, чиста природа, гори, пълни с диви животни и горски плодове. Всеки ще намери тук нещо за правене, освен работата. През зимата има големи възможности за зимни спортове. През лятото, благодарение на изобилието от езера, има безброй възможности за риболов и къмпинг на открито с дневна светлина с продължителност почти пълни двадесет и четири часа.