Časť 9: Roky vo Fínsku / Angelika & Robert - Част 9: От години във Финландия /Анжелика и Робърт

Kuva9

Do Fínska sme prišli náhodou. Angelikina priateľka tu predtým pracovala ako sezónna pracovníčka v mäsopriemysle a každý rok prichádzala do stredného Fínska pracovať cez Kipinä.

Teraz sme v spoločnosti už pár rokov. Je to spoľahlivý a čestný zamestnávateľ. Dievčatá, ktoré pracujú v kancelárii (Viola, Paulina, Eliza), sú vždy pripravené pomôcť. Pomáhajú nám a ďalším zamestnancom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa života a práce vo Fínsku.

Pokiaľ ide o Fínsko: je to krajina milých ľudí. Dôvod, prečo sme sa rozhodli usadiť sa tu, je život bez stresu. Všade veľa priestoru. Nádherná, nepoškvrnená príroda, lesy plné divých zvierat a bobúľ. Každý si tu nájde niečo, čo môže robiť po práci. V zime sú tu veľké možnosti zimných športov. V lete vďaka množstvu jazier existuje nespočetné množstvo možností na rybolov a stanovanie v prírode s denným svetlom trvajúcim takmer plných dvadsaťštyri hodín.

-

Дойдохме във Финландия случайно. Приятелка на Анжелика преди е работила тук като сезонен работник в сектора на месопреработвателната промишленост и всяка година идва в централна Финландия за да работи чрез Кипина.

Няколко години вече сме с фирмата. Тя е надежден и честен работодател. Момичетата, които работят в офиса (Виола, Паулина, Елиза) са винаги готови да помогнат. Те помагат на нас и други служители по всички въпроси, свързани с живота и работата във Финландия.

Що се отнася до Финландия: това е страна на мили хора. Причината да решим да се установим тук е животът без стрес. Много пространство навсякъде. Красива, чиста природа, гори, пълни с диви животни и горски плодове. Всеки ще намери тук нещо за правене, освен работата. През зимата има големи възможности за зимни спортове. През лятото, благодарение на изобилието от езера, има безброй възможности за риболов и къмпинг на открито с дневна светлина с продължителност почти пълни двадесет и четири часа.