Nyt Suomessa tarvitaan kasvua 

Useat ennusteet ovat ilmaisseet vuodelle 2021 kasvua, hyvä niin sitä tarvitsemme. Kasvu vaatii työntekijöitä. Irtisanottuja ja lomautettuja voidaan ottaa uudelleen työhön. Kasvun ylittäessä aikaisempi taso otetaan myös uusia työntekijöitä. Nyt tarvitaan osaavaa työvoimaa nopeasti ja helposti, jotta tuotannon pyörät saadaan pyörimään sujuvasti ja tuottavasti.

Suomen vireä PK-sektori on levittäytynyt laajalle alueelle ympäri Suomea. Nämä yhtiöt palvelevat tehokkaasti ja laajalla palveluvalikoimallaan Suomen vientiteollisuutta, joka puolestaan vastaa merkittävästä osasta Suomen BKT:ta ja kansakunnan hyvinvoinnista.

Monet näistä PK-sektorin yrityksistä toimivat pienemmillä paikkakunnilla ja valitettavan usein ne sijaitsevat muuttotappioalueilla. Näillä alueilla ammattimaisen työvoiman saanti on haasteellista, joissakin tapauksissa lähes mahdotonta. Yleisesti vuokratyövoima on vastaus työvoiman nopean saatavuuden ongelmaan. Kuitenkin pienemmille ja syrjäisemmille paikkakunnille, joiden vetovoima ei välttämättä riitä kotimaisen työvoiman houkuttelemiseen, on nimenomaan ammattimainen ulkomainen vuokratyövoima mahdollisuus ja ratkaisu.

Suomessa on lukuisa joukko vastuullisesti toimivia henkilöstövuokrausyhtiöitä, joilla on laajat ja tehokkaat resurssit hankkia osaavaa työvoimaa eri toimialoille. Henkilöstövuokrausyhtiöt ovat ammattilaisia rekrytoinnissa ja niillä on kontaktit ulkomaisiin vastaaviin yhtiöihin. ”Paperisota” on tuttua ja rutiininomaista. Työntekijöitä varten tehtävät asuntojen hankinta, kalustaminen ja muut vastaavat tähän liittyvät työt ovat jokapäiväistä ulkomaista vuokratyövoimaa välittäville henkilöstövuokrausyhtiöille.

Yrittäjä voi valita useista henkilöstövuokrausyhtiön haastattelemista kandidaateista itselleen parhaiten sopivan. Vuokrasuhteen aikana yrittäjä pystyy tarkemmin arvioimaan työskentelevän työntekijän osaamisen ja motivaation ja helposti muuttaa vuokrasuhteen työsuhteeksi. Tällöin uusi työntekijä usein asettuu pysyvämmin paikkakunnalle ja tuo myös perheensä mukanaan.

Ulkomainen vuokratyövoima maksaa veronsa ja sosiaalimaksunsa Suomeen kasvattaen yhteistä hyväämme.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!>>

Contact Form


CAPTCHA Image