Miten onnistua vuokratyövoiman rekrytoinnissa?

Onnistunut vuokratyövoiman rekrytointi edellyttää henkilöstövuokrausyhtiöltä mm. riittävää tietoa ja taitoa, kykyä keskustella asiakkaan kanssa työvoimatarpeesta oikeilla termeillä ja sanoilla sekä välittää saamansa tieto oikeanlaisena eteenpäin. Rikkinäiseen puhelimeen ei ole varaa. 

Ulkomaisen työvoiman vuokraamisessa on ensiarvoisen tärkeää, että työtehtävä, johon tekijää haetaan, on perusteellisesti selvitetty, tähän liittyy valmistettavat tuotteet, käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden ohjaamisen mahdollisesti tarvittavat ohjelmat. Tämän selvityksen perusteella työtä hakevat työntekijät tekevät päätöksensä hakeutua ko. tehtävään. Jos työn vaatimusten määrittely on ylimalkainen/puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa virheellinen on tilanne kandidaatin kannalta erittäin huono. Avoimeen paikkaan ei välttämättä saada yhtään hakijaa tai hakija on tehnyt päätöksensä mahdollisesti virheellisin perustein, sanonut itsensä irti ja tehnyt matkavalmistelut, tilannut liput ym. Saapuessaan työpaikalle hän toteaakin todelliset työn vaatimukset poikkeavan hänelle aikaisemmin ilmoitetuista. Ongelma on valmis, asiakas ei ole saanut sopiva työntekijää, työntekijä on irtisanoutunut työstään ja matkustanut Suomeen, Henkilöstövuokrausyhtiö on vuokrannut ja kalustanut asunnon, tehnyt työsopimuksen ja korvannut työntekijälle matkakustannuksia. Asiakas on mahdollisesti ottanut tilauksia sisään olettaen, että saa osaavan työntekijän tai hän on tehnyt työpistejärjestelyitä uutta työntekijää varten. Kukaan ei ole tyytyväinen; kaikki ovat menettäneet aikaa ja rahaa.

Henkilöstövuokrausyhtiön vastuu ja velvollisuus on selvittää mahdollisimman tarkkaan avoin työpaikka ja sen vaatimukset. Pisimmälle vietynä se voi johtaa jopa syvälliseen yhteistyöhön ja ymmärrykseen asiakkaan tuotannosta sen pullonkauloista ja haasteista. Kysymys on myös vastuullisesta toiminnasta.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!>>

Contact Form


CAPTCHA Image