Sairaspoissaoloja vain 1%

Viimekertaisessa artikkelissa kerroimme kauempaa tulevien työntekijöiden korkeasta motivaatiosta. Tällä kertaa haluamme puhua sairaspoissaoloista, joita ulkomailta tulleilla työntekijöillä on todella vähän.

Työntekijä alhainen sairauspoissaoloprosentti

Teknologiateollisuus ry:n tuottaman tilaston mukaan suomalaisissa teknologiayrityksissä yrityksissä poissaolojen määrä oli vuonna 2015 työntekijöiden osalta keskimäärin 5.1%. Kipinän sairaspoissaoloprosentti on kuitenkin alle 1 %.

Tämä helpottaa huomattavasti tuotannon suunnittelua, koska henkilöstö on täysimääräisenä paikalla silloin kun sitä tarvitaan. Tällöin tuotantoon ei myöskään tarvitse resursoida ylimääräistä henkilöstöä, eikä tuotannon suunnittelussa tarvita niin paljoa liikkumavaraa, kun poissaoloprosentti on pieni.

Tuntipankki tehostaa toimintaa

Ulkomaalainen työntekijä tulee Suomeen taloudellisen hyödyn takia, ansaitakseen rahaa. Hänen työmotivaationsa on korkea ja hän on yleensä valmis tekemään myös ylitöitä.

Niissä ammateissa, jossa TES antaa mahdollisuuden, Kipinän työntekijät tekevät ns. tunti tunnista -sopimuksen, jonka ansiosta työnantaja maksaa aina vain yksinkertaista palkkaa tehdystä työstä.

Yleensä työntekijät käyttävät työaikapankkiin kertyneet tuntinsa matkustaessaan kotiin, jolloin heille maksetaan palkkaa tuntipankista kun he ovat kotona lomalla. Tämä on heille mieleinen ratkaisu, sillä Suomessa ollessaan he haluavat ansaita rahaa ja tehdä niin paljon tunteja kuin mahdollista.

Joustavuus myös työpäivien pituuden osalta helpottaa tuotannon suunnittelua, koska hommat saadaan tarvittaessa kerralla valmiiksi ja mahdollisuus ylitöihin aiheuttaa tekijöissä riemua hampaiden kiristelyn sijaan.

Ulkomaisen työvoiman käyttö on vaivatonta

Me Kipinällä hoidamme kaiken niin, että ulkomaisen työvoiman vuokraaminen on asiakasyrityksillemme yhtä helppoa kuin suomalaisenkin työntekijän vuokraus ja joissakin tapauksissa jopa helpompaa.

Hoidamme kaikki tarvittavat paperityöt ja viranomaisasiat, avustamme Suomeen tulevia työntekijöitä matkajärjestelyissä, selvittämme tarvittaessa yhteydet ja aikataulut sekä hankimme liput. Lisäksi järjestämme tarvittavat koulutukset ja työkortit, heidän omalla äidinkielellään, jotta ymmärrys ja osaaminen voidaan varmistaa ja varustamme työntekijät sovituilla työturvallisuusvarusteilla.

Kysy lisää

Tämän helpommaksi motivoituneimman mahdollisen työntekijän käyttäminen tuskin voi tulla. Mikäli haluat kuulla lisää ulkomaisen työvoiman käytöstä, ota rohkeasti yhteyttä »