Miten kulttuurierot näkyvät ulkomaisen vuokratyövoiman käytössä?

Työelämään liittyvistä kulttuurieroista puhuttaessa joudutaan turvautumaan karkeisiin yleistyksiin, mutta ehkä osassa on jotain perää?

Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö on nykyisin yhtä helppoa kuin Suomalaisenkin vuokratyövoiman hyödyntäminen. Tämän johdosta ulkomaalaiset työntekijät ovatkin yhä tutumpi näky etenkin suurempien organisaatioiden työntekijäkaartissa. Lue lisää vuokratyövoimasta »

Tässä muutama karkea yleistys:

Pikkutarkkaa jälkeä

Ulkomaalaiset työntekijämme ovat ahkeria ja tottuneita viimeisteltyyn työnjälkeen, joka ei Suomessa aina ole tarpeellista. Jos tätä ei erikseen korosteta he pyrkivät maksimaalisen työnjälkeen. Esim. puolalaiselle työntekijälle suomalainen tapa toimia saattaa olla hieman outo, joten jos työsuorituksessa aika on kriittinen tekijä, se on hyvä selvittää heti aluksi.

Esimiestä kunnioitetaan

Etenkin Keski-eurooppalaiset organisaatiot ovat huomattavasti hierarkkisimpia kuin Skandinaaviset ja esimiestä arvostetaan aivan eri lailla, kuin mihin Suomalaisittain ollaan totuttu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että annettuja määräyksiä ei lähdetä niin helposti kyseenalaistamaan edes silloin kun siihen olisi syytä.

Senioriteetti on arvossaan

Skandinaviassa arvostetaan nuoruutta, mutta monissa muissa maissa vanhemman ammattihenkilön arvostus on edelleen huipussaan. Tämä on hyvä ottaa huomioon eri työtehtäviä suunnitellessa sekä ryhmiä ja työpareja muodostettaessa kun joukossa on henkilöitä eri kulttuuritaustalla.

Reissuhommat ovat tuttuja

Reissuhommien tekeminen ei varsinaisesti ole kulttuurisidonnainen asia, mutta on hyvä tiedostaa, että ulkomailta Suomeen tuleville työntekijöille työnteko muualla kuin kotimaassa on heille usein tutumpaa kuin useimmille suomalaiselle työnantajille. Työn perässä muuttaminen toiseen maahan on Suomen ulkopuolella myös tavallisempaa ja esimerkiksi Chicagon 4 miljoonaa ihmistä kattava väestö, koostuu pääosin työn perässä maahan tulleista Puolalaisista ja heidän jälkeläisistään.

Ylitöitä paiskitaan mielellään

Tämäkään ei suoranaisesti ole kulttuurikysymys, mutta ulkomaalaisten työntekijöiden suurin motiivi tulla Suomeen on raha. Palkkataso on heidän näkökulmastaan kohtuullinen ja motivaatio työn tekemiseen senkin vuoksi erittäin korkea. Koska työsuhteet ovat usein määräaikaisia, he haluavat usein ottaa myös taloudellisessa mielessä kaiken irti siitä ajasta jonka ovat Suomessa ja tämä näkyy varmasti myös paljolti ylityöhalukkuutena.

Muuta huomioitavaa?

Vuokratyövoiman käyttöönotosta on hyvä tiedottaa työyhteisön sisällä jo etukäteen.
Lue tästä aiempi kirjoituksemme aiheesta: Oikea tieto vähentää ennakkoluuloja » 

Ulkomaalainen työvoima ja kulttuurierot.