Oikea tieto vähentää ennakkoluuloja

Vuokratyövoiman käyttö voi aiheuttaa yllättävääkin vastustusta kantahenkilöstössä, mikäli asiasta ei ole viestitty etukäteen.

Tavan työntekijälle ei välttämättä ole selvää miksi vuokratyövoimaa tarvitaan, ellei asiasta erikseen tiedoteta ja vuokratyöntekijöiden ilmestyminen työpaikalle ilman ennakkovaroitusta, saattaa nostaa esiin pelkoja mm. oman työpaikan menettämisestä.

Vaikka pelko olisikin täysin turha, se saattaa vaikuttaa motivaatioon tai hankaloittaa yhteistoimintaa.

Tämän vuoksi olisikin hyvä viestiä omalle henkilöstölle jo etukäteen, että vuokratyövoimaa tullaan käyttämään. On hyvä ilmaista selkeästi, että vuokratyöntekijät eivät tule yrityksen palkkalistoille vaan ainoastaan tasaamaan ruuhkahuippuja.

Kun asia viestitään näin, työntekijät ymmärtävät, että vuokratyövoiman käyttö pikemminkin auttaa työnantajaa takaamaan vakituiset työsuhteet kantahenkilöstölle kuin päinvastoin. Lisäksi lomien järjestely helpottuu.

Vuokratyövoima lähtee aina ensimmäisenä

Työtilanteen normalisoituessa vuokratyövoima lähtee aina ensimmäisenä ja muut työsuhteet säilyvät. Työpaine ei kuitenkaan pääse kasvamaan liian suureksi, kun ruuhkahuipun kohdalla on enemmän käsiä tekemässä hommia. Tämä on ennen kaikkea kantahenkilöstön etu ja kun tämä on henkilöstölle selvää, vuokratyövoiman käyttö sujuu yleensä ilman sisäisiä ongelmia.

Työvoiman kierrättäminen

Monissa yrityksissä vuokratyövoiman tarve on sesonkiluontoista, jolloin lisähenkilöstön tarve on säännöllisesti olemassa aina jonkin aikaa vuodesta kerrallaan. Jos samoja työntekijöitä halutaan käyttää mahdollisesti seuraavassakin sesongissa, kannattaa asiasta ilmoittaa meille Kipinälle, niin voimme ottaa asian huomioon.

Ulkomaalainen työntekijä, suomalainen TES

Kipinä Oy välittää työntekijöitä ulkomailta ja toimittaa osaavat tekijät paikan päälle avaimet käteen -periaatteella, jolloin työvoiman käyttö on Kipinän asiakkaalle yhtä helppoa kuin suomalaisenkin vuokratyövoiman käyttö.

Välittämämme työntekijämme toimivat Suomalaisen TES:n alla, joten konflikteja viranomaisten tai ammattiyhdistysliikkeen suhteen ei ole syytä pelätä.

Lisätietoa

Jos tarvitset lisää tietoa ulkomaisen vuokratyövoiman käyttöönotosta, täältä löytyvät yhteystiedot »

Hanskat nauhaan

Contact Form


CAPTCHA Image