Kolme keinoa Suomen työvoimapulan vähentämiseen

Suomea kalvava työvoimapula, etenkin rakennus- ja metallialoilla, on ollut jo pitkään tapetilla. Tässä tekstissä käymme läpi kolme keinoa työvoimapulan vähentämiseen. Kaikkia keinoja tarvitaan, jotta työelämä saadaan tasapainoon.

1. Syntyvyyden kasvattaminen

Syntyvyys on laskenut tasaiseen tahtiin koko 2010-luvun. Tällä hetkellä Suomessa syntyy vähemmän lapsia, kuin on uskallettu edes ennustaa. Voidaan puhua jo vauvakadosta.

Syntyvyyden kasvattaminen olisi yksi keino työvoimapulan vähentämiseen, mutta kyseessä ei välttämättä ole ratkaistavissa oleva asia. Vauvakato liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Toisekseen, vaikka asia olisikin ratkaistavissa, se on pitkän aikavälin suunnitelma työvoiman lisäämiseen.

2. Koulutuksen ja työelämän muuttaminen

Suomessa koulutetaan ihmisiä ammatteihin, joiden työllistymismahdollisuudet ovat vähäiset tai olemattomat. Samaan aikaan on paljon koulutusaloja, joissa on tyhjiä paikkoja, mutta alalle ei saada motivoituneita opiskelijoita, vaikka työllistyminen olisi taattua. Se on yhteiskunnan varojen haaskaamista. 

Koulutusjärjestelmää pitäisi uudistaa siten, että kannustimet toimisivat paremmin ja nuoria ohjattaisiin rohkeammin aloille, joilla vallitsee työvoimapula. Myös tämä on pitkän aikavälin suunnitelma, sillä koulutus kestää useamman vuoden.

Suomessa rakennetyöttömyys on korkea, noin 8 prosenttia. Avoimia työpaikkoja on auki noin 60 000. (Talouselämä 28/2019). Yhtälö on hankala ja tarkoittaa myös sitä, että Suomessa ei ole riittävän nopeasti työllistyviä työnhakijoita.

”Rakennetyöttömyyden rajan alapuolella ei voida kestävästi olla pitkää aikaa, ellei tehdä rakenteellisia muutoksia työmarkkinoille, työn verotukseen, sosiaaliturvaan ja työsuhdeturvaan”, Heikki Räisänen sanoo Talouselämän artikkelissa.

Suomen työvoimapulan ratkaisee ulkomainen vuokratyövoima.

3. Ulkomainen vuokratyövoima

Työperäinen maahanmuutto on ratkaisuista kaikista nopein, sillä meillä on työvoiman maahantuontiin valmiit organisaatiot, henkilöstövuokrausyhtiöt. Yhtiöiden intressinä on tehokas ja tuloksellinen kotouttaminen, työhön perehdyttäminen ja asioiden hoitaminen lainmukaan.

Työperäinen maahanmuutto tuo täsmähaulla ammatti-ihmisiä avoimiin työpaikkoihin. Vaikutus on nopeaa eikä edellytä yhteiskunnalta juurikaan taloudellisia resursseja, sillä yritykset hoitavat paperiasiat ja työnhaun. Työllistämistukea, palkkatukea tai työvoimahallinnon eritystoimenpiteitä ei tarvita, vaan ulkomainen työvoima ryhtyy heti maksamaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja Suomeen.

Haluatko kuulla lisää ulkomaisesta vuokratyövoimasta? Ota yhteyttä Kipinään!