Ulkomainen työvoima

Kipinä Oy:n tarjoama ulkomainen työvoima työskentelee Suomessa laillisesti ja he kuuluvat suomalaisen vakuutusturvan sekä työterveyshuollon piiriin.

EU-kansalaisia Suomessa suomalaisittain

Kauttamme tulevat työntekijät rekisteröidään heti työsuhteen alussa EU-kansalaisina Maahanmuuttovirasto Migrissä. Lisäksi hankimme työntekijöille myös suomalaisen verokortin. Ilmoitamme maistraattiin heidän asunto-osoitteensa Suomessa, eli teemme kaikki lain vaatimat paperityöt. Pidemmissä työsuhteissa myös KELA:ssa asiointi saattaa tulla tarpeelliseksi, jolloin avustamme työntekijöitämme. Avustamme myös työntekijöitämme suomalaisen veroilmoituksen teossa.

Työsuhteen alussa hankimme tarpeen vaatiessa työntekijöille asunnon, kulkuneuvon sekä tarvittavat luvat ja kortit. Työsuhteen päättyessä hoidamme työnantajalle kuuluvat velvollisuudet, puramme erilaiset asumiseen liittyvät sopimukset ja huolehdimme työntekijän matkajärjestelyistä kotimaahan jne.

Yrityksellämme on oma puolankielen tulkki, joka puhuu puolan lisäksi suomea ja englantia. Käytettävissämme ovat tarvittaessa myös unkarinkielen sekä vironkielen tulkit.

Ulkomainen työvoima eri aloille, mm. rakennusalalle

Tekijöitä joilla on kipinää työntekoon

Ulkomaista työvoimaa tulee Suomeen taloudellisen hyödyn takia, ansaitakseen rahaa. Heidän työmotivaationsa on siksi korkea ja he ovat valmiit tekemään ylitöitä. Työehtosopimusten salliessa teemme usein heidän kanssaan ylitöistä ns. tuntitunnista sopimuksen.

Vain tehdyistä tunneista maksetaan

Ulkomaisen työvoiman sairaspoissaoloprosentti on kokemuksemme mukaan selkeästi suomalaista vastaavaa prosenttia pienempi, tämä helpottaa tuotannon suunnittelua.

EU-maista Suomeen tulevat työntekijät ovat ammatti-ihmisiä, joiden ”kädentaito” on korkealla tasolla ja he ovat ylpeitä ammatistaan ja osaamisestaan.

Suomeen saapuva ulkomainen työvoima on monesti myös valmiina muuttamaan esimerkiksi pienemmälle paikkakunnalle työn perässä. Heille on kotimaastaan lähtemisen jälkeen melko sama missä uusi työpaikka sijaitsee. He tulevat usein aloille, joissa Suomessa on työvoimapulaa, ainakin paikallisesti. Suuret ikäluokat ovat siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle. Nuoremmat ikäluokat eivät ole kiinnostuneita tai ovat siirtyneet kasvukeskuksiin työskentelemään.

Työtä oikealla asenteella ja motivaatiolla

Suomeen saapuva ulkomainen työvoima on usein jo tottunut ulkomailla työskentelyyn, jolloin he ovat jo aiemmin tottuneet esimerkiksi erilaisiin työskentely- ja asumisolosuhteisiin. Heillä on myös usein työhön riittävä englannin kielen taito. He ovat tottuneet erilaisiin työkulttuureihin ja työskentelytapoihin.

Kannustamme työperäiseen maahanmuuttoon, ja olemme toteuttaneet esimerkiksi useita projektiluontoisia tehtäväkokonaisuuksia ulkomailla. Teemme yhteistyössä mm. ELY-keskuksen kanssa työperäisen maahanmuuton yhteisprojektia, jossa järjestetään täydennyskoulutuksia (mm. suomenkielen koulutus), ja lisäksi mahdollistamme alkuvaiheen työvalmennusta tai tulkkipalveluita asiakasyrityksissä.

Kiinnostaako ulkomainen työvoima?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää »


Ulkomaisen työvoiman vuokraus >>