Ulkomainen vuokratyövoima

Asiakkaan sijainnilla ei ole merkitystä Kipinän työntekijälle

Joskus on kurotettava kauas, jotta löytyisi työvoimaa lähelle. Ulkomainen vuokratyövoima on usein täysin paikkakunnasta riippumatonta, koska ulkomailta tuleva työntekijä ei usein koe suurtakaan eroa siinä, missä päin Suomea työntekopaikka fyysisesti sijaitsee. Kun Suomeen on kerran lähdetty töihin, on ulkomaalaisen työntekijän näkökulmasta melko samantekevää, tehdäänkö töitä kasvukeskuksessa vaiko jollain pikkupaikkakunnalla. Majoitus, työluvat tai kulkeminenkaan eivät ole ongelma, koska Kipinä huolehtii työntekijöidensä kaikista käytännönjärjestelyistä.

Monilla paikkakunnilla tilanne on, että ulkomaalainen ammattimies Kipinältä on paljon helpompi saada töihin kuin suomalainen työntekijä, jonka elämä on sidottu muualle. Näistä perinteisen teollisuuden maista saapuvat vuokratyöntekijät ovat myös erittäin osaavia ja heidän kädenjälkensä on todella korkealaatuista. Heillä on kova ammattiylpeys ja he ovat ahkeria työntekijöitä. 

 

Motivoituneita tekijöitä kustannustehokkaasti ja joustavasti

Kipinän työntekijät pitävät tuotannon pyörimässä vaihtuvissakin tilanteissa. Kipinä pystyy tarjoamaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia ammattilaisia ja huolehtimaan myös siitä, että samaa, kertaalleen perehdytettyä työvoimaa voidaan käyttää toistuvissa sesongeissa. Ulkomailta Suomeen saapuvat työntekijät ovat usein jo tottuneet ulkomailla työskentelyyn, jolloin esimerkiksi erilaiset työskentely- ja asumisolosuhteisiin ovat heille tuttuja, ja heillä on usein myös työhön riittävä englannin kielen taito.

Monet asiakkaamme ovat todenneet, että Kipinän välittämillä ulkomaisilla työntekijöillä on useimmiten poikkeuksellinen korkea työmotivaatio ja suomalaisia työntekijöitä pienempi sairaspoissaoloprosentti. Uskomme tämän perustuvan siihen, että työntekijämme tulevat Suomeen nimenomaisesti tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa itselleen ja perheelleen. Koska töitä on tultu tekemään tosissaan ansaintamielessä, on Kipinän vuokratyövoima pääsääntöisesti myös mielellään käytettävissä ylitöihin ja ekstravuoroihin. Pienempi sairauspoissaoloprosentti helpottaa tietenkin tuotannon suunnittelua.

Työehtosopimuksen salliessa teemme Kipinän työntekijöiden kanssa ylitöistä niin sanotun tuntitunnista-sopimuksen, jolloin ylitöiden teettäminen on myös vuokratyövoiman käyttäjän kannalta järkevää ja kustannustehokasta.

Ulkomaisen työvoiman vuokraus ei ole siis sen ihmeellisempää kuin suomalaisen työntekijän vuokraus. Ulkomaista työvoimaa koskevat muun muassa samat TES:n ja työaikalain säädökset kuin suomalaistakin työvoimaa. Koska toiminnassa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimusta, on vuokratyövoiman käyttö Kipinän asiakkaalle yhtä helppoa kuin suomalaisenkin vuokratyövoimankin hyödyntäminen. Lisäksi se on helpompaa kuin omien työntekijöiden käyttö, koska Kipinän laskutus on selkeää ja vain tehdystä työstä maksetaan. Asiakas ei siis maksa sairauspoissaoloista tai lomista.

 

Kipinä on rehti kumppani

Kipinä on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan selkeitä pelisääntöjä mm. henkilötietojen käsittelyssä, ulkomaalaisten työtekijöiden rekrytoinnissa sekä työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Se huolehtii vuokratyöntekijöidensä hyvinvoinnista ja osaamisesta mm. tarjoamalla työterveyshuollon ja tarvittavat koulutukset työntekijöilleen. Näin ollen sekä asiakas että työntekijä voivat olla varmoja, että yhteistyötä tehdään vastuullisesti ja lakia sekä yleisiä käytäntöjä noudattaen.

Työturvallisuus on tärkeää osa toimintaa. Kaikki työntekijät varustetaan asiakkaan kanssa sovituilla työturvallisuusvarusteilla kuten kengillä, kypärällä, haalarilla, suojalaseilla ja kuulosuojaimilla. Lisäksi järjestämme työntekijöille tarvittavat koulutukset ja työkortit, kuten työturvallisuus-, hätäensiapu- ja tulityökortit sekä hygieniapassit. Jotta ymmärrys ja osaaminen voidaan varmistaa, järjestetään koulutukset työntekijöiden omalla äidinkielellä.

Kipinän henkilöstöllä on vahva kielitaito sekä aito halu auttaa. Edistämme asiakkaidemme ja työntekijöidemme yhteistyötä tarvittaessa toimimalla tulkkina esimerkiksi erilaisissa erikoistilanteissa. Autamme työntekijöitämme myös heidän arjen haasteissaan heidän omalla äidinkielellään liittyvät ne sitten työhön tai vapaa-aikaan.

Ulkomaisen työvoiman vuokraus – kiinnostuitko?

Ota yhteyttä >>