Ulkomaisen työvoiman vuokraus

Ulkomaisen työvoiman vuokraus EU-maista – miksi se kannattaa?

Pienillä paikkakunnilla on pulaa osaavasta työvoimasta

Tietyillä aloilla on pulaa osaavista työntekijöistä, varsinkin jos yritys sijaitsee pienellä paikkakunnalla kaukana suurista kasvukeskuksista. Suuret ikäluokat ovat lähellä eläkeikää tai ovat jo siirtyneet eläkkeelle. Nuoremmat sukupolvet muuttavat suuriin kaupunkeihin opiskelemaan ja töihin.

Ulkomainen työvoima on usein täysin paikkakunnasta riippumatonta – kun työntekijä on päättänyt lähteä ulkomaille töihin, on hän avoin kaikille vaihtoehdoille. Pienet ja etäiset kunnat, joissa on hankala löytää suomalaista työvoimaa, ovat ulkomaisille työntekijöille ideaalisia kohteita.

EU-alueelta tuleva työvoima on erittäin osaavaa ja heidän kädentaitonsa on korkeatasoista. Heillä on kova ammattiylpeys ja he ovat ahkeria työntekijöitä.

EU-kansalaisilla on korkea työmotivaatio

Ulkomaisilla työntekijöillä on useimmiten poikkeuksellinen korkea työmotivaatio ja suomalaisia työntekijöitä pienempi sairaspoissaoloprosentti – he lähtevät ulkomaille nimeen omaan tehdäökseen töitä sekä ansaitakseen rahaa itselleen ja perheelleen. He ovat myös erittäin halukkaita ylitöihin ja teemme heidän kanssaan ylitöistä niin sanotun tuntitunnista-sopimuksen, mikäli työehtosopimus sen mahdollistaa.

Ulkomaisen työvoiman vuokraus – Kipinä Oy hoitaa käytännön asiat

Ulkomaisen työvoiman vuokraus ei ole sen ihmeellisempää kuin suomalaisen työntekijän vuokraus. Ulkomaista työvoimaa koskevat muun muassa samat TES:n ja työaikalain säädökset kuin suomalaistakin työvoimaa. Me hoidamme puolestanne kaikki tarvittavat paperityöt ja viranomaisasiat, avustamme Suomeen tulevia työntekijöitä matkajärjestelyissä, selvittämme tarvittaessa yhteydet ja aikataulut sekä hankimme matkaliput. Ulkomaisen työvoiman vuokraus meidän kauttamme on asiakkaalle yhtä helppoa kuin suomalaisen työvoiman vuokraaminen.

Lue lisää Kipinän vuokratyövoimasta »

Asianmukaiset koulutukset

Järjestämme työntekijöille tarvittavat koulutukset ja työkortit, kuten työturvallisuus-, hätäensiapu- ja tulityökortit sekä hygieniapassi. Koulutus järjestetään työntekijöiden omalla äidinkielellä, jotta ymmärrys ja osaaminen voidaan varmistaa.

Turvavarusteet

Kipinä Oy varustaa kaikki työntekijät asiakkaan kanssa sovituilla työturvallisuusvarusteilla kuten kengillä, kypärällä, haalarilla, suojalaseilla ja kuulosuojaimilla.

Tulkkipalvelut

Tarjoamme tarvittaessa tulkkipalveluita puolaksi, unkariksi ja viroksi. Tulkkimme voi avustaa työhön opastuksessa tai esimerkiksi selvittää työntekijälle asiakasyrityksen työturvallisuuskäytäntöjä. Usein EU-alueelta tulevien työntekijöiden englannin kielen taito on kuitenkin työhön riittävällä tasolla.

Osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa

EU-alueelta tulevan ulkomaisen työntekijän motivaatio on keskimääräistä suomalaista työntekijää parempi. Heidän on myös helppo sopeutua uusiin olosuhteisiin, työkulttuureihin ja työskentelytapoihin, sillä he ovat usein työskennelleet jo pitkiä aikoja ulkomailla ja erilaiset asumis- ja työskentelyolosuhteet ovat heille tuttuja.

Ulkomaisen työvoiman vuokraus – kiinnostuitko?

Ota yhteyttä >>