Vuokratyövoima

Haittaako työvoimapula bisnestäsi? Ulkomainen vuokratyövoima auttaa.

Tietyillä aloilla ja paikkakunnilla on Suomessa jatkuva pula osaavista työntekijöistä. Joihinkin tehtäviin ammattimiehiä ei tahdo löytyä millään ja jos löytyykin, se on usein väliaikaista.

Nuoremmat sukupolvet muuttavat suuriin kaupunkeihin opiskelemaan ja jäävät usein sille tielleen. Samanaikaisesti suuret ikäluokat ovat lähellä eläkeikää tai ovat jo siirtyneet eläkkeelle, jolloin etenkin pienillä paikkakunnilla tarvittavan henkilöstöresurssin löytäminen käy työstä.

Ulkomainen vuokratyövoima auttaa kun:

  • Ammattimiesten löytäminen on alueellisesti vaikeaa
  • Osaavien työntekijöiden houkuttelu paikkakunnalle ei onnistu

Kipinän vuokratyövoima pitää tuotannon pyörimässä ja tekijöiden kierrossa on mahdollista saavuttaa myös tietty rotaatio, jolloin Kipinä huolehtii siitä, että osaavaa työvoimaa on saatavilla ja samojakin työntekijöitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sesongeittain.

Luotettava vuokratyövoima Kipinältä

Sijaintiriippumatonta työvoimaa

Joskus on kurotettava kauas, jotta löytäisi työvoimaa lähelle. Ulkomainen vuokratyövoima on usein täysin paikkakunnasta riippumatonta, koska ulkomailta tuleva työntekijä ei useinkaan koe suurtakaan eroa siinä, missä päin Suomea työntekopaikka fyysisesti sijaitsee.

Kun Suomeen on kerran lähdetty töihin, on ulkomaalaisen työntekijän näkökulmasta melko samantekevää, tehdäänkö töitä kasvukeskuksessa vaiko jollain pikkupaikkakunnalla. Majoitus, työluvat tai kulkeminenkaan eivät ole ongelma, koska Kipinä huolehtii tekijöidensä kaikista käytännönjärjestelyistä.

Monilla paikkakunnilla tilanne on siis se, että ulkomaalainen ammattimies Kipinältä on paljon helpompi saada töihin kuin Suomalainen työntekijä, jonka elämä voi olla sidottu muualle.

Tuntipankkisopimus tuo joustavuutta kustannustehokkaasti

Työehtosopimuksen salliessa teemme Kipinän työntekijöiden kanssa ylitöistä niin sanotun tuntitunnista-sopimuksen, jolloin ylitöiden teettäminen on myös vuokratyövoiman käyttäjän kannalta järkevää ja kustannustehokasta.

Kipinän henkilöstö koostuu motivoituneista ammattilaisista

Muista EU-maista saapuvat vuokratyöntekijät on erittäin osaavia ja heidän kädenjälkensä on todella korkealaatuista. Heillä on kova ammattiylpeys ja he ovat ahkeria työntekijöitä. 

Monet asiakkaamme ovat todenneet, että Kipinän välittämillä ulkomaisilla työntekijöillä on useimmiten poikkeuksellinen korkea työmotivaatio ja suomalaisia työntekijöitä pienempi sairaspoissaoloprosentti. Uskomme tämän perustuvan siihen, että työntekijämme tulevat Suomeen nimenomaisesti tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa itselleen ja perheelleen.

Koska töitä on tultu tekemään tosissaan ansaintamielessä, on Kipinän vuokratyövoima pääsääntöisesti myös mielellään käytettävissä ylitöihin ja ekstravuoroihin.

Ulkomainen työntekijä – suomalainen TES

Ulkomaista vuokratyövoimaa koskevat samat työaikalain säädökset ja suomalaistakin työvoimaa. Myös alan työehtosopimus (TES) pätee yhtä lailla ulkomaalaisiin vuokratyöntekijöihin kuin suomalaisiinkin.

Kipinä hoitaa kaikki vuokratyövoimaa koskevat käytännön järjestelyt, kuten maahantuloon liittyvät paperityöt ja viranomaisasiat, matkaliput ja majoituksen siten, että kaikki tapahtuu lain kirjaimen mukaan ja työntekijän puitteet työntekijälle ovat asianmukaiset.

Suomalainen työehtosopimus

Koska toiminnassa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimusta, on vuokratyövoiman käyttö Kipinän asiakkaalle yhtä helppoa kuin suomalaisenkin vuokratyövoimankin hyödyntäminen. Lisäksi se on helpompaa kuin omien työntekijöiden käyttö, koska Kipinän laskutus on selkeää ja vain tehdystä työstä maksetaan.

Koulutukset, luvat ja turvavarusteet

Kaikki työntekijät varustetaan myös asiakkaan kanssa sovituilla työturvallisuusvarusteilla kuten kengillä, kypärällä, haalarilla, suojalaseilla ja kuulosuojaimilla.

Lisäksi järjestämme työntekijöille tarvittavat koulutukset ja työkortit, kuten työturvallisuus-, hätäensiapu- ja tulityökortit sekä hygieniapassit. Jotta ymmärrys ja osaaminen voidaan varmistaa, järjestetään koulutukset työntekijöiden omalla äidinkielellä.

Ota yhteyttä

Kun motivoitunut vuokratyövoima on tarpeen, kannattaa ottaa yhteyttä Kipinään.

Yhteystiedot »