Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys

Reiluja vuokratöitä

Kipinä Oy kuuluu Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon HPL:ään. Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijälle että vuokratyövoimaa käyttävälle yritykselle ja että henkilöstövuokrausalan auktorisoidut yritykset ovat vastuullisia kumppaneita, jotka toimivat aina voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Työehtosopimuksen ja kansainvälisten toimintaperiaatteiden noudattaminen

Auktorisoitu yritys sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan selkeitä pelisääntöjä mm. henkilötietojen käsittelyssä ja ulkomaalaisten työtekijöiden rekrytoinnissa. Auktorisoidut yritykset sitoutuvat huolehtimaan vuokratyöntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on laatinut henkilöstöpalvelualalle toimintaperiaatteet, jotka perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. Kipinä Oy on sitoutunut noudattamaan näitä toimintaperiaatteita kiinnittämällä huomiota erityisesti yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Toimintaperiaatteemme

Kipinä Oy:n toimintaa ohjaavat arvot ovat ennen kaikkea asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Yhteiset arvot näkyvät yrityksemme henkilöstön tavassa toimia ja palvella asiakkaita sekä työntekijöitä. Toimintamme perustuu luottamukselle, minkä johdosta kokenut henkilöstö takaa asiakkailleen ammattitaitoisia työntekijöitä sovittujen aikarajojen mukaisesti, kilpailukykyiseen hintaan. Kyseisten arvojemme mukainen toiminta tekee Kipinä Oy:stä laadullisesti vahvan ja halutun työnantajan ja luotettavan toimeksiantojen toteuttajan asiakaskunnalleen.

Palvelumme

Henkilöstövuokraus

 • on helppo ja joustava tapa löytää osaava työntekijä
 • säästät aikaa, kun etsimme yritykseenne sopivat työntekijät
 • lopullisen henkilövalinnan tekee asiakas, ellei muuta sovita
 • maksat vain toteutuneista työtunneista
 • sopivan työntekijän voi vakinaistaa helposti suoraan yritykseesi

Rekrytointi

 • kokeneen henkilöstömme avulla hoidamme uusien osaajien rekrytoinnin joustavasti
 • kartoitamme parhaat ehdokkaat, asiakasyritys voi valita yritykseensä sopivan työntekijän
 • tarvittaessa voimme vahvistaa rekrytointiprosessia esim. lehtimainonnan avulla

Ulkoistaminen

 • vastaamme asiakasyrityksen sovittujen toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta
 • voitte keskittyä kokonaan ydinosaamiseenne
 • tuo kustannussäästöjä yrityksellenne
 • organisaationne toiminta muuttuu joustavammaksi
 • välttämättömien muutostenne toteuttaminen on helpompaa

Käännös- ja tulkkauspalvelut:

 • englanti
 • puola

Etabloituminen Puolaan

Jos liiketoiminta Puolassa kiinnostaa, olemme valmiit avustamaan kaikissa eri toiminnan vaiheissa. Mikäli teillä on jo kokemusta etabloitumisesta tai tarvitsette apua vain tiettyjen toiminnan osa-alueiden suhteen, voimme keskittyä myös kapea-alaisemman sektorin kohdistettuun konsultointiin. Puolan toimipisteemme asiantuntijoilla on pitkäaikainen kokemus etabloitumispalveluista, mikä nopeuttaa suomalaisten yritysten liiketoimintaprosessin aloitusta Puolassa.

Yhteydenotot etabloitumiseen liittyvissä asioissa
Toimitusjohtaja Juha Kivimäki
Gsm 0400 403 242 / -